Opóźnienie /2010/

czas: 08:42min / dźwięk: Marcin Zieliński

W filmie zatytułowanym Opóźnienie niemal cały kadr wypełnia obraz podziemnego przejścia dworcowego z bujającą się lampą. Powolne tempo filmowej narracji, niemal zawieszonej w czasie, zatrzymuje widzenie na samym obrazie. Medytacyjny rytm filmu rozgrywającego się w zatrzymanym kadrze, zwłaszcza zaś napięcie między ruchem a bezruchem, odsyła do innej czasowości i pamięci animowanej pamięcią oglądanego obrazu.

karska went opóźnienie