Kontakt

Fundacja Profile
www.fundacjaprofile.pl
ul. Franciszkańska 6
00-214 Warszawa
profile@fundacjaprofile.pl

Alicja Karska
alicjakarska@wp.pl

Aleksandra Went
aleksandrawent@go2.pl