Asteroid, Radiant, Diatret, Rotor, Sahara… /2020/

W serii kilkunastu fotografii zdokumentowane zostały szklane destrukty pozostałe po Hucie Szkła Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej. Na wysypisku różnokolorowej stłuczki widoczne są fragmenty naczyń będących dziełem znakomitych projektantów szkła, Eryki Trzewik-Drost i Jana Sylwestra Drosta. Nazwami ich projektów artystki zatytułowały swoją pracę, zmieniając śmietnisko szklanych odrzutów w cmentarzysko niedawnych osiągnięć polskiego dizajnu.

asteroid2