Tafle /2018/

Instalacja zbudowana z luster odwróconych odbijającą taflą do ściany stanowi pendant, rozwinięcie pracy ZBIORY. Prace przeglądają się w sobie, mimo że dosłowne refleksy lustrzane są uniemożliwione.

tafle2